Zajęcia realizowane w roku 2020 były również na pływalni przy ul. Kawęczyńskiej 36. Uczestnicy w wielu grupach ćwiczebnych poznali podstawy pływania, a także poznali zasady bezpieczeństwa nad wodą.