Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza pragnie poinformować o braku przyznania dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu na program : „Umiem Pływać”


W roku 2024 program nie będzie realizowany.

więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu