Grupa dziewcząt – Gimnazjum w Szelkowie:

Grupa chłopców – Szkoła Podstawowa w Szelkowie: