Podczas otwarcia w Drzonkowie ,, 25-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Lubuskie 2019 ” w sportach letnich odbyła się konferencja poświęcona historii sportu młodzieżowego w minionym ćwierćwieczu. Podczas Konferencji referat wygłosił Prezes Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza Pan Zbigniew Pacelt, który współpracował i uczestniczył przy realizacji tego programu przez te 25 lat.