W związku z wprowadzeniem nowych przepisów  mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w tym standardy ochrony dzieci

Okręgowe Związki Sportowe są proszone o wypełnienie oświadczenia

OŚWIADCZENIE