Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem

 PROGRAMU DOFINANSOWANIA  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIEM I WSPÓŁZAWODNICTWEM ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ  ORAZ ZWIĄZANEGO Z ORGANIZACJĄ ZAWODÓW FINAŁOWYCH OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH ZIMOWYCH, HALOWYCH I LETNICH Program KW i OOM 2024

Przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przesyłam informacje dotyczące Kadr Wojewódzkich:

Stawki i dni szkolenia MS:

-młodzik:  70 zł i 21 dni szkoleniowych

– junior młodszy: 150 zł i 28 dni szkoleniowych

-junior/młodzieżowiec: 150 zł i 34 dni szkoleniowe

Ze środków MS przyznanych na realizację szkolenia możemy finansować:

 

1. Zakwaterowanie uczestników (zawodników i trenerów)

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe

3. Wyżywienie uczestników (zawodników i trenerów)

4. Transport i obsługa sprzętu

5. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego

6. Paliwo do zabezpieczenia treningów

7. Zakup drobnego sprzętu

8. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń (pobierających comiesięczne wynagrodzenie) (trener 400 zł  dziennie maksymalnie, asystent 300 zł dziennie maksymalnie –kwoty brutto)

 

 

Wynagrodzenia trenerów koordynatorów są oddzielną kwestią.

Stawki z UM :

-młodzik:  25 zł i 21 dni szkoleniowych

– junior młodszy: 5 zł i 28 dni szkoleniowych

-junior/młodzieżowiec: 5 zł i 34  dni szkoleniowe

Ze środków UM przyznanych na realizację szkolenia możemy finansować:

 1. Zakwaterowanie uczestników (zawodników i trenerów).
 2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.
 3. Wyżywienie uczestników (zawodników i trenerów)
 4. Transport i obsługa sprzętu.
 5. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
 6. Paliwo do zabezpieczenia treningów.
 7. Zakup drobnego sprzętu. –po ustaleniu z Unią i otrzymaniem zgody z MS
 8. Wynagrodzenie trenerów na zgrupowaniach (trener 400 zł dziennie maksymalnie, asystent 300 zł dziennie maksymalnie –kwoty brutto)

Ważna informacją! Trener koordynator lub asystent pobierający z Unii comiesięczną wypłatę nie będzie mógł pobierać wynagrodzenia przy akcjach w miesiącach, w których pobiera wypłatę.

Dokumenty do uzupełnienia i odesłania w formie  elektronicznej do dnia 16.02.2024:

 1. KW_zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodnikow (różnicujemy kadrę podstawową i rezerwę . rezerwa do 50% liczby miejsc szkoleniowych) załącznik 10 lista zawodników
 2. KW_zal_nr_11_wykaz_kadry_trenerskiej_wspolpracujacej (koordynator i asystent/ci muszą się znaleźć w tym wykazie) załącznik 11_lista trenerów
 3. KW_zal_nr_2__harmonogram_planowanych_dzialan Zał nr 2 do Programu KW i OOM (Katalog kosztów)
 4. Załącznik 12_łączka (oddzielnie dla każdej kat.wiekowej) zal_nr_12_plan_org_szkolenia_w_podziale_łączka
 5. Program_szkolenia_roczny Program_szkolenia_roczny
 6. oświadczenie badania lekarskie (podpisane przez trenera) oświadczenie-badania-lekarskie-2024
 7. Zakres obowiązków trenera wraz z ustaleniami (podpisany przez trenera)
  Zakres obowiązków Trenera Koordynatora
  Ustalenia-zał-do-zakresu-obowiązków-trenera-2024

Harmonogram oraz listę juniora i młodzieżowca robimy razem.

Dokumenty do dostarczenia w późniejszym terminie:

1.Oświadczenie dane osobowe (RODO)- do uzupełnienia przez zawodników i trenerów KW do końca pierwszego półrocza oswiadczenie_dane_osobowe

Dokumenty te w formie papierowej również należy dostarczyć do Unii Związków Warszawy i Mazowsza (ul. Puławska 405, 02-801 Warszawa) po zatwierdzeniu (podpis i pieczątka) ich przez odpowiedni OZS (dla kategorii młodzika)  lub PZS (dla pozostałych kategorii) do dnia 23.02.2024 . PZS / OZS zatwierdza: harmonogram szkolenia, wykaz szkolonych zawodników, wykaz kadry trenerskiej i współpracującej, roczny program szkolenia oraz wszelkie zmiany w składzie kadry na bieżąco.

*** Liczby miejsc w kategorii wiekowej junior_młodzieżowiec uległy zmianie ze względu na brak możliwości przenoszenia dowolnej liczby zawodników (w ramach otrzymanej kwoty) pomiędzy kategoriami od tego roku.

Program wraz załącznikami oraz dokumentami do rozliczenia akcji szkoleniowych znajdują się na stronie Unii: http://uniasport.pl/?page_id=135

Informację o organizacji zawodów MMM po wyznaczeniu/zatwierdzeniu przez odpowiedni Polski Związek proszę przesłać bezpośrednio do Pana Piotra Siennickiego: piotr.siennicki@uniasport.pl