Sejm uchwalił zmiany przepisów dotyczące tzw. zerowego PIT dla młodych. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodzi w życie od dnia 01 sierpnia 2019 r. Zmiany polegają na wprowadzeniu do art. 21 ust.1 pkt.147 zwolnienia od podatku otrzymane przez podatnika  do ukończenia do 26 roku życia

Proszę o powiadomienie zleceniobiorców którzy nie ukończyli 26 roku życia że do końca tego roku preferencję uwzględnimy tylko tym którzy o to zwrócą się w oświadczeniu dostępnym na stronie Unii: http://uniasport.pl/?page_id=135
Ci, którzy nie złożą oświadczenia o stosowaniu zwolnienia już w tym roku płatnik pobierze zaliczkę według dotychczasowych zasad .

oświadczenie podatnika do 26.roku życia