W dniach 4-6.10.2019 odbyła się konferencja trenerów kadry wojewódzkiej
w Osiecku. Organizatorem wydarzenia jest Unia Związków Sportowych Warszawy
i Mazowsza. Tematem przewodnim był długofalowy rozwój zawodnika.
Na konferencji zaprezentowano następujące wykłady:

 

  • Dr Marcin Popieluch – „Kręgosłup, jego dzisiejsze problemy i nowe sposoby radzenia sobie z nimi”
  • Mgr Beata Mieńkowska – psychologia w sporcie
  • Mgr Grażyna Hucz – ” Trening zawodnika w oparciu o metodę LTAD i okresy rozwoju motorycznego”
  • Mgr Jarosław Wołowicz – „Długoterminowy program rozwoju zawodnika”
  • Zajęcia z pierwszej pomocy – zespół ratownictwa medycznego
  • Przedstawiciele Unii – sprawy organizacyjno- finansowe, planowanie