Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza zwraca się z propozycją współpracy w zakresie organizacji w 2022 roku bezpłatnych sportowych zajęć pozalekcyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

Powyższa propozycja to program ogólnopolski organizowany przez Ministerstwa Sportu w ramach programu organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, szkoły oraz kluby sportowe, które są zainteresowane udziałem w projekcie, do współpracy.

Organizacje, które zgłoszą się do nas zostaną ujęte w zbiorczym wniosku z woj. Mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu – LINK

Ogłoszenie konkursowe:

Ogłoszenie_konkusu_na_realizację_w_2022_r_zajęć_sportowych_dla_uczniów

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza jako koordynator wojewódzki kontynuuje te programy od wielu lat.

Program „ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” jest to zadanie nr 3 oferty Ministerstwa Sportu:

  1. c) zadanie nr 3 – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2022 Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas I-VI szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego). Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy oraz włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia sportowe muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników. Rekomendowane/pożądane jest posiadanie przez prowadzących zajęcia sportowe
    w ramach zadania stosownych uprawnień do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej musza być prowadzone (przez osoby, które nie mogą być zatrudnione na trenerskich kontraktach szkolenia centralnego)
    z częstotliwością do 2 razy/tydzień po 60 min. Wymagane jest aby uczestnicy zajęć co najmniej raz
    w trakcie realizacji zadania przeszli testy sprawnościowe (dostępne na platformie Narodowa Baza Talentów), których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl). Zajęcia realizowane w ramach niniejszego zadania muszą mieć charakter ogólnodostępny oraz ogólnorozwojowy i nie mogą być organizowane w ramach szkolenia prowadzonego w klubach sportowych (polegającego na realizacji specjalistycznych treningów/zajęć sportowych w danym sporcie).

W celu zgłoszenia się do Unii Związków Sportowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KLIKNIJ

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.12.2021 roku!

Więcej informacji:

Donat Oleksów: 730-550-033

mail: sks@uniasport.pl