W dniu 05.04.2022 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pana Prezesa Stanisława Dobosza z p. Michałem Sroką i p. Bartłomiejem Drudzińskim. Tematem spotkania była współpraca Unii Związków Sportowych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2022.