Szanowni Państwo,
Warszawsko-Mazowiecka Rada Olimpijska PKOL ogłasza Konkurs na najlepszych młodych sportowców Warszawy i Mazowsza w kategorii juniora, za osiągnięcia w 2022 roku. Prosimy o zgłaszanie kandydatur z poszczególnych okręgowych związków sportowych w terminie do dnia 31 stycznia 2023, na adres Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza:
Zgodnie z regulaminem konkursu, który przekazujemy w załączeniu, w zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:
– imię i nazwisko zawodnika,
– data urodzenia,
– nazwa klubu,
– uprawiany sport,
– opis najważniejszych osiągnięć sportowych w roku 2022,
– imię i nazwisko trenera.
Każdy związek może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów, podając ponadto ich dane kontaktowe (do sportowców i trenerów).
Ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnień podejmie Zarząd WMROL w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. Wyróżnionych zostanie 10 zawodników w sportach olimpijskich i 2 w sportach nieolimpijskich. O uroczystości wręczenia wyróżnień, zaplanowanej na marzec 2023 r., poinformujemy w późniejszym czasie.
Ze sportowym pozdrowieniem