Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

PROGRAMU DOFINANSOWANIA  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIEM I WSPÓŁZAWODNICTWEM ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ  ORAZ ZWIĄZANEGO Z ORGANIZACJĄ ZAWODÓW FINAŁOWYCH OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH ZIMOWYCH, HALOWYCH I LETNICH

Program DSW FRKF – KW OOM 2023

Zał. nr 1 do Programu (Wykaz sportów KW) 2023
Zał nr 2 do Programu KW i OOM (Katalog kosztów)

przesyłam informacje dotyczące Kadr Wojewódzkich:

Stawki i dni szkolenia MS:

-młodzik:  70 zł i 21 dni szkoleniowych

– junior młodszy: 125 zł i 28 dni szkoleniowych

-junior/młodzieżowiec: 140 zł i 34 dni szkoleniowe

Ze środków MS przyznanych na realizację szkolenia możemy finansować:

 1. Zakwaterowanie uczestników (zawodników i trenerów).
 2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.
 3. Wyżywienie uczestników (zawodników i trenerów)
 4. Transport i obsługa sprzętu.
 5. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
 6. Paliwo do zabezpieczenia treningów.
 7. Zakup drobnego sprzętu. –po ustaleniu z Unią i otrzymaniem zgody z MS
 8. Badania diagnostyczne

Stawki z UM (mogą ulec niewielkim zmianom ale proszę je zaplanować, najwyżej wprowadzimy drobne korekty):

-młodzik:  20 zł i 21 dni szkoleniowych

– junior młodszy: 10 zł i 28 dni szkoleniowych

-junior/młodzieżowiec: 8 zł i 34  dni szkoleniowe

Ze środków UM przyznanych na realizację szkolenia możemy finansować:

 1. Zakwaterowanie uczestników (zawodników i trenerów).
 2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.
 3. Wyżywienie uczestników (zawodników i trenerów)
 4. Transport i obsługa sprzętu.
 5. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
 6. Paliwo do zabezpieczenia treningów.
 7. Zakup drobnego sprzętu. –po ustaleniu z Unią i otrzymaniem zgody z MS
 8. Wynagrodzenie trenerów na zgrupowaniach

Dokumenty  do uzupełnienia i odesłania  w formie  elektronicznej do dnia 22.01.2023 na adres  szkoleniekw@uniasport.pl  :

 1. KW_zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodnikow (różnicujemy kadrę podstawową i rezerwę)
  2023 KW_zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodnikow
 2. KW_zal_nr_11_wykaz_kadry_trenerskiej_wspolpracujacej (koordynator i asystent/ci muszą się znaleźć w tym wykazie) 2023 KW_zal_nr_11_wykaz_kadry_trenerskiej-i_osób-współpracujących_xls
 3. KW_zal_nr_2__harmonogram_planowanych_dzialan 2023 KW_zal_nr_2__harmonogram_planowanych_dzialan
 4. Program_szkolenia_roczny Program_szkolenia_roczny-3
 5. oświadczenie badania lekarskie (podpisane przez trenera) oświadczenie-badania-lekarskie-2023
 6. Zakres obowiązków trenera wraz z ustaleniami (podpisany przez trenera) Zakres obowiązków Trenera Koordynatora  , Ustalenia-zał-do-zakresu-obowiązków-trenera-2023

Harmonogram oraz listę juniora i młodzieżowca robimy razem.

Dokumenty do dostarczenia w późniejszym terminie:

1.Oświadczenie dane osobowe (RODO)- do uzupełnienia przez zawodników i trenerów KW do końca pierwszego półrocza oswiadczenie_dane_osobowe

2.KW_zal_nr_10a_wykaz_szkolonych_zawodnikow_na koniec roku- ten dokument należy dostarczyć do 15.12.2023  2023 KW_zal_nr_10a_wykaz_szkolonych_zawodnikow_rozliczenie końcowe

Dokumenty te w formie papierowej również należy dostarczyć do Unii Związków Warszawy i Mazowsza (ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa- adres może ulec zmianie) po zatwierdzeniu (podpis i pieczątka) ich przez odpowiedni OZS (dla kategorii młodzika)  lub PZS (dla pozostałych kategorii) do dnia 05.02.2023 . PZS / OZS zatwierdza: harmonogram szkolenia, wykaz szkolonych zawodników, wykaz kadry trenerskiej i współpracującej, roczny program szkolenia, zał.10a pod koniec roku oraz wszelkie zmiany w składzie kadry na bieżąco.

Informację o organizacji zawodów MMM po wyznaczeniu/zatwierdzeniu przez odpowiedni Polski Związek proszę przesłać bezpośrednio do Pana Piotra Siennickiego: umiemplywac@uniasport.pl

Szczegóły zostały wysłane do Państwa również drogą mailową. Bardzo proszę o sprawdzenie wszystkich folderów w skrzynkach mailowych (m.in. spam).

Justyna Pacelt
Koordynator Kadr Wojewódzkich
tel: +48 730 050 033