Zgodnie z decyzją MSiT z dnia 17.01.2017 roku dotyczącej Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w roku 2017  informujemy, że realizatorem zadania w województwie mazowieckim jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

W związku z powyższym w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja zgłoszeń grup szkolnych.

W powyższej sprawie prosimy o kontakt- multisport@uniasport.pl , tel. 883-972-885