Aktualności, Kadra wojewódzka

KADRA WOJEWÓDZKA-WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Trenerzy Koordynatorzy Kadry Wojewódzkiej,
uprzejmie prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji rozliczeniowej za wszystkie akcje z pierwszego półrocza (od 1.01.2023 do 30.06.2023) do dnia 30.06.2023. Jeżeli koniec akcji wypada pod koniec czerwca, to oczywiście macie Państwo 14 dni na dostarczenie dokumentacji, jednak musimy wiedzieć czy akcja została zrealizowana czy nie. W przypadku braku informacji o ewentualnym odwołaniu akcji szkoleniowej z pierwszego półrocza do dnia 30.06.2023, środki zaplanowane na tę akcję przepadną i zostaną zwrócone do Ministerstwa.
Jeżeli jakaś akcja/zgrupowanie się nie odbyło prosimy o korektę harmonogramu. Jeżeli ktoś wysyłał preliminarz drogą mailową, to podpisany oryginał należy dołączyć do rozliczenia.
Jednocześnie przypominamy, że wszystkie zmiany ( w harmonogramie, liście zawodników, liście trenerów) muszą zostać zaakceptowane przez Okręgowy Związek (dla kat. młodzika) oraz przez Polski Związek (dla kat. juniora młodszego, juniora,młodzieżowca).
Przypominamy również, że warunkiem wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia dla trenera  jest dostarczenie sprawozdania z wykonywanych zadań w danym miesiącu. Zgodnie z umową należy to zrobić do 5 dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku niedosłania sprawozdania za dany miesiąc w terminie, kwota za ten miesiąc przepada i nie będziemy mogli wypłacić „z wyrównaniem”.
Informujemy również, że wszystkie faktury wystawione od dnia 01.07.2023 włącznie muszą być wystawione na nowe dane adresowe Unii:
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza  
ul. Puławska 405, 02-801 Warszawa
NIP: 521-36-41-292

Comments are Closed

Theme by Anders Norén