Do wszystkich nauczycieli, którzy nie wgrali do systemu raportów za zrealizowane zajęcia – pilnie proszeni są o uzupełnienie braków do dnia 26 grudnia. Uzupełnienie raportów jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia !!!