Szanowni Państwo,

Witamy w kolejnej edycji Programu SKS. Do kolejnej edycji dostały się WSZYSTKIE szkoły, które złożyły deklarację przystąpienia do Programu. W roku 2020 po raz kolejny Unia Związków Sportowych pełnić będzie rolę Operatora Wojewódzkiego Programu Szkolny Klub Sportowy na Mazowszu. Za dzień rozpoczęcia realizacji Programu SKS uznaje się 02.01.2020 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Do 30.06.2020 mogą Państwo rozliczyć maksimum 44 godziny. Pozostałe godziny do 70, rozliczane będą do 15.12.2020. Płatności dokonywane będą na podstawie raportów wgrywanych do 8 dnia każdego miesiąca do dziennika elektronicznego. W szkole maksymalnie może działać 2 grupy ćwiczebne. Wyjątkiem są duże szkoły (powyżej 300 uczniów) tam otwarte mogą zostać 3 grupy.

Dokumentacja potrzebna do rejestracji w Programie w roku 2020:

Umowę zlecenie – jest to dokument, który prosimy uzupełnić (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup, które prowadzą Państwo w programie, a także o wpisaniu numeru konta bankowego. Na końcu umowy znajduje się załącznik nr 3 (dotyczy spraw podatkowych), powinien on zostać podpisany w miejscu zatrudnienia – Państwa szkole. Numer umowy wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!

POBIERZ – UMOWA ZLECENIE 2020

Porozumienie – jest to dokumenty, który uzupełniają szkoły. Dokument powinien zostać podpisany przez dyrekcję (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup w szkole oraz o wpisanie WSZYSTKICH prowadzących ze szkoły. Na jedną szkołę wysłane może zostać jedno porozumienie. Numer porozumienia wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!

POBIERZ – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY: UNIA – SZKOŁA

załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS. Dotyczy tylko pełnoletnich uczestników. Zgody wgrywane są do dziennika SKS.

POBIERZ – załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS

– załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS. Oświadczenia rodziców wgrywane są do dziennika SKS.

POBIERZ – załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS

Oświadczenia rodziców dzieci, które brały udział w Programie SKS w 2019 są dalej aktualne – nie trzeba będzie ich aktualizować. Prosimy rozdać zgody tylko nowym uczestnikom Programu SKS.

Dziennik SKS po raz kolejny zarządzany będzie przez Instytut Sportu. W tym momencie jest on jeszcze nieaktywny. Trwają przygotowania do nowej edycji Programu. W momencie uruchomienia dziennika otrzymają Państwo informacje na ten temat.

Pierwsze wypłaty planujemy na 15 marca 2020 (po wgraniu raportów do dziennika za miesiące styczeń oraz luty).

DOKUMENTY PROSIMY PRZESŁAĆ DO DNIA 07.02.2020, na adres ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze