Szanowni Trenerzy,

Uprzejmie informujemy, że od roku 2023 do rozliczania akcji szkoleniowych w ramach Kadry wojewódzkiej obowiązują nowe druki dostępne na stronie:  http://uniasport.pl/?page_id=135  pod hasłem „ROZLICZENIE AKCJI SZKOLENIOWYCH”. Preliminarz i sprawozdanie różnią się od zeszłorocznych oraz wcześniejszych druków zatem prosimy o stosowanie druków tegorocznych. Dodatkowo, od tego roku wraz z rozliczeniem akcji należy składać dziennik obecności na zajęciach oraz w przypadku akcji wyjazdowych, przy których jest faktura za hotel wymagana jest lista meldunkowa. Może być na naszym druku, który jest wzorem jednak jak hotel/ośrodek ma swoją listę meldunkową-będziemy ją akceptować o ile będzie potwierdzona pieczątką i podpisem.

Nowe druki podyktowane są m.in. zaleceniami  z Departamentu Kontroli MSiT.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi drukami i stosowanie ich przy rozliczaniu akcji szkoleniowych.