Podczas Walnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza w dniu 25.11.2017 Pan Zbigniew Pacelt został wybrany Prezesem na kolejną, 4 – letnią kadencję.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Długosz Stefan

Dobosz Stanisław

Grochowski Dariusz

Kałowski Grzegorz

Siennicki Bogusław

Zamecznik Jacek