Podczas posiedzenia Zarządu Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza w dniu 08.12.2017 Zarząd ukonstytuował się w składzie:

  • Zbigniew Pacelt – Prezes
  • Bogusław Siennicki – Wiceprezes ds. sportowych
  • Stanisław Dobosz – Wiceprezes ds. organizacyjnych
  • Dariusz Grochowski – Sekretarz Unii
  • Stefan Długosz – Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów i Współpracy z Samorządami
  • Grzegorz Kałowski – Członek Zarządu
  • Jacek Zamecznik – Członek Zarządu