Zarząd Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

DZIĘKUJE

wszystkim realizatorom Programu SKS 2019 za współpracę. W tym roku w Programie uczestniczyło 2233 grup szkoleniowych oraz  1677 nauczycieli i wychowawców. Program realizowany był we wszystkich powiatach 100 % i w 90 % gmin. To był trudny, rok ze względu na reformę szkolnictwa – wygaszanie gimnazjów oraz strajki nauczycieli. Mimo to udało nam się zrealizować nasz Program – SKS 2019.

   Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i współpracę.  

Młodzieży, nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim realizatorom SKS życzymy w Nowym Roku samych sukcesów.

Zapraszamy do współpracy w Programie SKS 2020.

Prezes Unii Związków Sportowych

Warszawy i Mazowsza

Zbigniew Pacelt