Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły udziałem w Programie SKS do zapisów!

Program polega na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkole wymiarze 2 x 60 min (w różne dni tygodnia).

Do 15.12.2020 wszystkie szkoły, które zapiszą swoje grupy od 01.09.2020 mogą rozliczyć maksimum 28 godzin w programie.

Płatności dokonywane będą na podstawie raportów wgrywanych do 8 dnia każdego miesiąca do dziennika elektronicznego. W szkole maksymalnie może działać 2 grupy ćwiczebne. Wyjątkiem są duże szkoły (powyżej 300 uczniów) tam otwarte mogą zostać 3 grupy.

Dokumentacja potrzebna do rejestracji w Programie w roku 2020:

– Umowę zlecenie – jest to dokument, który prosimy uzupełnić (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup, które prowadzą Państwo w programie, a także o wpisaniu numeru konta bankowego. Na końcu umowy znajduje się załącznik nr 3 (dotyczy spraw podatkowych), powinien on zostać podpisany w miejscu zatrudnienia – Państwa szkole. Numer umowy wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!

Umowa_zlecenia_SKS-2020_wypełnia-nauczyciel – Wrzesień 2020 

– Porozumienie – jest to dokumenty, który uzupełniają szkoły. Dokument powinien zostać podpisany przez dyrekcję (miejsce, które powinni Państwo uzupełnić zostały zaznaczone na żółto). Prosimy o zaznaczenie łącznej ilości grup w szkole oraz o wpisanie WSZYSTKICH prowadzących ze szkoły. Na jedną szkołę wysłane może zostać jedno porozumienie. Numer porozumienia wpisany zostanie w biurze Unii, prosimy pozostawić puste miejsce. PODPISANY DOKUMENT PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ!

 

– załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS. Dotyczy tylko pełnoletnich uczestników. Zgody wgrywane są do dziennika SKS.

POBIERZ – załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS

– załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS. Oświadczenia rodziców wgrywane są do dziennika SKS.

Porozumienie_o_współpracy_sks_Unia-szkola od Wrzesnia 

Oświadczenia rodziców dzieci, które brały udział w Programie SKS w 2019 są dalej aktualne – nie trzeba będzie ich aktualizować. Prosimy rozdać zgody tylko nowym uczestnikom Programu SKS.

DOKUMENTY PROSIMY PRZESŁAĆ, na adres ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Zespół SKS Mazowsze