Zarząd  i  Pracownicy Unii  Związków  Sportowych  Warszawy  i Mazowsza   życzą zdrowia,  realizacji  zamierzonych  zadań  i  celów  oraz  sukcesów  w  życiu  prywatnym  i  zawodowym  w  tym  Nowym  2021  Roku.