Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w latach 2020 – 2023

rok 2022:
o blok zimowy – województwo DOLNOŚLĄSKIE,
o blok halowy – województwo PODLASKIE,
o blok letni – województwo MAŁOPOLSKIE,
rok 2023:
o blok zimowy – województwo PODKARPACKIE,
o blok halowy – województwo ZACHODNIOPOMORSKIE,
o blok letni – województwo ŚLĄSKIE.