Z radością informujemy, że Sekretarz Unii, Pani Justyna Pacelt została nominowana do Komisji Sportu Kobiet w polskim Komitecie Olimpijskim.

Głównym celem Komisji Sportu Kobiet jest podejmowanie inicjatyw związanych z propagowaniem idei olimpizmu i umacniania roli sportu kobiecego w społeczeństwie. Komisja promuje międzynarodowe porozumienia i współpracę w zakresie sportu kobiet oraz wzmacnia pozycję i wyrównuje status ekonomiczny kobiet profesjonalnie zaangażowanych w proces szkolenia olimpijskiego (trenerki, lekarki, działaczki, specjalistki różnych dziedzin). Do zadań członków Komisji należy również utrzymywanie kontaktu z olimpijkami oraz dążenie do reprezentatywnego udziału kobiet w organach decyzyjnych, zajmujących się sportem olimpijskim na poziomie centralnym, związkowym i klubowym. Komisja Sportu Kobiet jest organizatorem corocznego konkursu ,,Trenerka Roku’’.

-źródło: https://olimpijski.pl/pkol/wladze-i-struktura-pkol/komisje-pkol/