Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza informuje, że w dniu 07.11.2023 rok została podpisana umowa Sponsorka z ECO Harpoon  – Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim.

Mamy przekonanie, że wzajemna współpraca przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju sportu młodzieżowego na Mazowszu, a firma ECO Harpoon  – Recycling Sp. z o.o. rozszerzy działalność w sporcie z naszą pomocą.